La unitat mínima d’informació és el Bit mentre que la unitat mínima de tot el físic és l’Àtom. En aquest TR relacionarem els dos conceptes. Com? A partir de la impressió en 3D fabricarem una mà passiva i un braç robotitzat.